<<  Fittings  >>

HORTUM RAKORU 5/8” HORTUM RAKORU 5/8” H x M(34x1,5) HORTUM RAKORU 5/8” H x 1” DİŞİ HORTUM RAKORU ¾” DAR HORTUM RAKORU ¾” GENİŞ HORTUM RAKORU ¾” DAR YENİ TİP
HORTUM RAKORU ¾” GENİŞ YENİ TİP HORTUM RAKORU 1” HORTUM RAKORU 1” H x M(34x1,5) 5/8" MAFSALLI HORTUM RAKORU NİPEL 5/8” H x ¾” M NİPEL 5/8” H x M(34x1,5)
NİPEL 5/8” H x 1” F NİPEL ¾” H x ¾” M NİPEL ¾” H x M(34x1,5) AKIŞ KONTROL NİPELİ ¾” H x 1" M NİPEL 1” H x 1” M NİPEL 1” H x M(34x1,5)
MANŞON 5/8” MANŞON ¾” DAR MANŞON ¾” GENİŞ MANŞON ¾” DAR YENİ MANŞON ¾” GENİŞ MANŞON 1"